Samen met de Prins en de Regelèr is de Raad van Elf het gezicht van carnaval binnen ’t Faantelaand. Hierbij proberen zij zoveel mogelijk het carnavalsgevoel over te brengen op alle Faanten en Faantinnen en overig gepeupel. Dat kan door hun aanwezigheid in de diverse horecagelegenheden en bij evenementen of door het carnaval te brengen bij ouderen en lichamelijk en verstandelijk beperkte mensen binnen ons gemeenschap.

De Raad van Elf bestaat, verrassend genoeg😉, uit 11 personen en heeft binnen ’t Faantelaand voornamelijk een ondersteunende taak. Hierbij staat het protocol centraal. Tot het protocol behoort onder andere de kleding van de Raad, uitreiking van officiële prinselijke, COR en gemeentelijke onderscheidingen, het lopen van de polonaise bij het Prinsenlied en overige functievoorwaarden van de raadsleden. Dit alles wordt bewaakt door de Regelèr. De Regelèr is eveneens het eerste aanspreekpunt voor de Prins, het COR-bestuur en andere belanghebbenden.