Carnavals Organisatie Raamsdonksveer

De basis begint bij de naam. Carnavalsorganisatie Raamsdonksveer (COR). Het staat letterlijk voor het organiseren van openbaar carnaval in het dorp Raamsdonksveer. Het beeldmerk (sinds 1981) omvat letterlijk de eerste letters van de naam voorzien van een nar. Dat is de koppeling met carnaval.

Oprichting
Carnavalsorganisatie Raamsdonksveer (COR) is een stichting, opgericht op 11 augustus 1981 en heeft tot doel het organiseren van Carnavalsactiviteiten in Raamsdonksveer. De COR heeft een bestuur en is onafhankelijk. De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het bestuur wordt ondersteunt door vrijwilligers die vertegenwoordigd zijn in verschillende commissies, de Raad van Elf en in de jeugdraad.

3 kernen
Carnaval in het Faantelaand is een cultuurhistorisch evenement dat is uitgegroeid van een vierdaags volksfeest naar een estafette van culturele activiteiten waarin verschillende verenigingen, vriendenploegen en individuele inwoners uit de 3-kernen (Geertruidenberg, Raamsdonksveer & Raamsdonk) hun vrijetijdsbesteding hebben gevonden en waar kunst en cultuur op een leuke manier bij elkaar komen. Met als hoogtepunt den Grote Oeptocht op Carnavalszondag in het Faantelaand. 

Verandering 2021
Het kenmerk van ‘t Faantelaand, zoals het dorp heet in carnavalstijd een olifant (carnavaleske olifant). Dat zie je niet terug in het beeldmerk. In 2021 tijdens de corona pandemie vond het bestuur dit een goed moment om de huisstijl aan te passen en verder door te ontwikkelen. Daarbij kwam kijken dat de Vrienden Veers Carnaval (VVC), een stichting die van onschatbare waarde is voor het Férs carnaval dreigde op te houden te bestaan.

Hierop is besloten om de krachten te bundelen en de VVC als commissie onder de COR voort te zetten. De VVC heeft een logo wat geheel in lijn is met wat de COR voor staat. Daarom is dat logo verder door ontwikkeld en is vanaf 2021 de basis voor de huisstijl van de COR. Verder komen de kleuren groen, rood & wit zichtbaarder terug.

Motto
Ieder jaar wordt bij de slotvergadering het thema oftewel motto voor het komend Carnavalsseizoen bekend gemaakt. Dit motto vormt de rode draad naar het Carnaval en is voor velen de basis cq de uitdaging om hier op creatieve wijze invulling aan te geven.

Inzet vrijwilligers en sponsoren
Het carnaval in ’t Faantelaand evenement kan alleen plaats vinden door de inzet van tientallen vrijwilligers en de financiële bijdrage van sponsoren.