Het carnaval zoals we dat nu in het Faantelaand vieren, begon op 25 februari 1975. Vanaf die dag is er ieder jaar weer een echt carnavalsfeest in het dorp. Maar deze dag viel pas na het carnaval in dat jaar. Het jaar daarop was er dan ook pas voor het eerst weer een optocht. Deze vond plaats op zondag 9 februari 1976. Het Faantelaand was ‘terug van weggewist’. Dat was het motto in 1976. Carnaval in het Faantelaand was inderdaad een ‘tijdje’ weggeweest.

Vanaf 1961 tot 1970 probeerden sommige mensen telkens weer opnieuw iets met carnaval te doen. Iedere poging mislukte helaas. Maar zoals gezegd veranderde dat in 1975. Het echtpaar Kuijpers zorgde hiervoor. Zij vierden dat jaar carnaval in Raamsdonk en kregen daar regelmatig te horen: ‘MOT IEMAND OIT

UT FÈÈR HIER IN RAMSDOENK CARRENEVAL KOME VIERE? WÈ MOTTE

DIE FAANTE ALLEMAOL HIER IN RAMSDOENK? KENNE ZE BAI JULLIE NIKS ZELF ORGANISEREN?’

Jan en Jo vonden dat de mensen in Raamsdonk eigenlijk gelijk hadden. Het was

inderdaad raar dat de Faanten geen eigen carnavalsfeest hadden. Ze schaamden zich een beetje. Toen ze die avond thuis kwamen vanuit Raamsdonk spraken ze af dat er ook weer carnaval gevierd moest gaan worden in het Faantelaand. En zo gebeurde. Zij zorgden voor het begin van het carnavalsfeest zoals we dat nu kunnen vieren.

Op 16 maart 1976 besloten Jan en Jo Kuijpers dat de vereniging ‘de Faant’ zou heten. Het café van de familie Boelaars werd de thuisbasis van de vereniging. ‘De Faant’ organiseerde 5 jaar de optocht en verschillende andere evenementen met carnaval. Vanaf 1981 is de organisatie van het carnavalsfeest in handen van

  de C.O.R. = CARNAVALSORGANISATIE RAAMSDONKSVEER