Binnen De COR zijn de onderstaande commissies actief: