Een bijzonder jaar vraagt om een bijzondere invulling van het Prinsenschap. De COR heeft in
goed overleg met de commissie Prinsenroile en een delegatie van het Oud-Prinsengarde er voor
gekozen om geen nieuwe Prins in 2021 uit te roepen. De traditie van een 1-jarig Prinsenschap
stond bovenaan, terwijl tegelijkertijd de bijzondere omstandigheden vroegen om een
uitzonderlijke aanpak