Bundeling van kracht

op .

Soms kun je erover blijven nadenken en praten, soms moet je het gewoon doen!
Vanaf vandaag bundelen de Vrienden Veerse Carnaval en de COR hun krachten.

Het bestuur van de Vrienden heeft diverse keren een oproep voor nieuwe
bestuursleden gedaan en helaas dienden zich geen nieuwe kandidaten aan.
Zou dat dan ertoe leiden dat de Vrienden ophouden te bestaan?
Dat kon en mocht niet gebeuren!

Tegelijkertijd is het bestuur van de COR zich terdege bewust dat de Vrienden
heel belangrijk zijn voor de COR. Niet alleen vanwege de financiële bijdrage,
maar juist ook omdat de vrienden bestaat uit een groep mensen die carnaval
in de gemeente een warm hart toedragen.

Daarom hebben beide voorzitters en hun achterban zich na de laatste vergadering van de
Vrienden gebogen over de die avond gedane suggestie om de Vrienden onder te brengen bij
de COR. En het leidde tot resultaat. De VVC en de COR bundelen hun krachten!!
Zo brengen we het goede van beide samen.

Vanaf nu is er dan ook een nieuw logo vastgesteld waarin zowel VVC als COR zich herkennen.
De VVC gaat door als vaste commissie onder de vlag van de COR en samen bekijken we hoe
we het belangrijke onderdeel Vrienden Veerse Carnaval goed tot zijn recht laten komen.

En wat is een beter moment dan in dit unieke jaar gebruik te maken van de speciale
editie van Carnaval: carnaval Oep d’n Dam.

Juist in een jaar waarin inventiviteit, creativiteit en doorzettingsvermogen aan de dag liggen,
4is de lancering van het nieuwe logo en de daarbij behorende middelen perfect.  Vanavond
(27 januari 2021) gaat de webshop van Canraval Oep d’n Dam
live: Welkom | Carnaval Oep d'n Dam (myonline.store) Neem er na vanavond eens een
kijkje en bestel de aankleding voor jouw dam!

Wij hopen van harte dat dit een aftrap is voor nog vele mooie en nieuwe initiatieven
in gezamenlijkheid waarmee we carnaval in ’t Faantelaand op de kaart houden!

 

Met Carnavaleske groet,

Louise Schneider                 Yvonne Weterings

Voorzitter COR                    Voorzitter VVC