AVG 2018

op .

Privacy Statement Carnavals Organisatie Raamsdonksveer

 

Dit privacy statement is geschreven naar aanleiding van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, ingaand op 25 -05- 2018.

 

 

  1. Aard gegevens:

Carnavals Organisatie Raamsdonksveer (C.O.R.) heeft tot doel om alle officiële carnavalsactiviteiten in Raamsdonksveer te organiseren.

In die hoedanigheid werkt Carnavals Organisatie Raamsdonksveer voornamelijk met vrijwilligers die plaats nemen in een commissie van de C.O.R..
De C.O.R. bewaart diverse persoonsgegevens van alle commissie leden (naam, adres, woonplaats, email & telefoonnummer) om met hen te kunnen communiceren over:

  • de te organiseren activiteiten;
  • hen voorverkoop van kaarten te bieden bij diverse activiteiten;
  • en hen uit te kunnen nodigen voor bijeenkomsten die te maken hebben met de C.O.R..

Verder bewaart de C.O.R. gegevens van:

  • personen die kaarten willen reserveren voor de diverse activiteiten waarvoor entree vereist is,
  • van personen die meedingen naar een actie/activiteit waar een prijs mee te winnen valt (insturen motto, prinsenraoien, kleurwedstrijd en individuen optocht) en
  • van personen die vermeld worden in de Faantekraant.

Carnavals Organisatie Raamsdonksveer benadrukt dat zij geen bijzondere persoonsgegevens bewaart.

Persoonsgegevens  die bewaard worden door de C.O.R. vallen onder verantwoording van het C.O.R. bestuur waarbij ieder bestuurslid
verantwoordelijk is voor de commissie waarin hij/zij zitting heeft of waarvan hij/zij de linking pin vormt richting commissie.


De verantwoordelijkheid van de persoonsgegevens die nodig zijn voor kaartverkoop vallen onder het betreffende bestuurslid die plaats
heeft genomen in deze commissie. Algemene zaken waarvoor persoonsgegevens bewaard worden vallen onder verantwoording van het
secretariaat, de penningmeester en de voorzitter/voorzitster van de C.O.R..

  1. Opslagduur:

Alle opgeslagen persoonsgegevens, zijn bewaard in overzichtslijsten in beheer bij het secretariaat. Deze overzichtslijsten zijn opgeslagen
op de computer van het secretariaat, externe digitale opslag (harde schijf) en in ‘de Cloud’. Indien nodig wordt er een back-up van
gedraaid t.b.v. bovengenoemde activiteiten. Deze gegevens kunnen worden ingezien en gebruikt door de bestuursleden en indien
noodzakelijk door de commissieleden.


Zij gaan hier zorgvuldig mee om en verstrekken deze onder geen beding aan andere partijen (derden).  De C.O.R. stelt dan ook geen
verwerkersovereenkomst met een andere partij op. Mails buiten de commissies naar meerdere personen worden verstuurd als ‘bcc’
zodat mailadressen niet zichtbaar zijn voor derden. Opgeslagen gegevens worden zolang als nodig bewaard. Voor een commissielid
betekent dit de duur van zijn/haar deelname in een commissie. Alle overige gegevens geldt dat de gegevens na afloop van het
betreffende evenement worden vernietigd.
  

  1. Fotografie

De C.O.R. maakt tijdens alle evenementen foto’s. Wanneer u hieraan deelneemt of als toeschouwer naar toe komt kunt u ervan uit gaan dat
u op de foto komt en deze op de website www.de-cor.nl geplaatst wordt of ingezet wordt op social media zoals Facebook, YouTube
en Instragram.

  1. Inzagerecht

Iedereen heeft ten alle tijden het recht om zijn/haar opgeslagen gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen.
Dit kan door contact op te nemen met het secretariaat, deze zal binnen de gestelde wettelijke termijn van 4 weken de gegevens laten zien
die opgeslagen zijn.

 

Alle commissieleden krijgen dit privacy statement via de mail toegestuurd, voor alle overige zaken waar deze privacy statement van toepassing
is zal worden verwezen naar www.de-cor.nl De C.O.R. gaat ervan uit dat eenieder die na 25-05-2018 vrijwillig deelneemt aan een
commissie, meewerkt aan een activiteit of zelf gegevens verstrekt aan de C.O.R. om ergens aan deel te kunnen nemen akkoord gaat met
dit privacy statement en het opslaan van zijn / haar persoonsgegevens zoals hierin omschreven.

 

Indien er onverhoopt toch sprake is van een datalek kunt u zich wenden tot het secretariaat van de C.O.R. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) , deze maakt dan in
overeenstemming met de wetgeving melding bij de autoriteit Persoonsgegevens.