Oorsprong - de Gouwe Jeugdton

op .

Vanaf 2008 krijgt iedere jongen of meisje die heeft deelgenomen aan het jeugdsauwelgala, krijgt bij het bereiken van de jeugdtonpraterspensioengerechtigde leeftijd De gouwe Jeugdton uitgereikt. Jan Marcelissen heeft deze prachtige kostbaarheid ontworpen. Door André Fens zijn er inmiddels genoeg insignes voor de komende jaren geproduceerd.

Met terugwerkende kracht kregen alle ex-deelnemers dit exemplaar aangeboden.

Een uitzwaaigeschenk in de vorm van een schitterend aandenken.

(bron: Jubielejumgids Elluf Jaor Jeugdsauwelen)