oorsprong - bouwhal

op .

Bron: carnavalskranten

Vrienden van ’t Veerse carnaval, 2001

De bouwhal een nieuwe uitdaging!

Vanaf eind november werd er weer hard gewerkt aan de carnavalswagens in een van de overgebleven loodsen op het Pontonnierscomplex. Volgend jaar is ook die plek niet meer beschikbaar. Er zal naar een nieuwe locatie moeten worden gezocht. De bouwers in onze gemeente krijgen de gelegenheid de voormalige sporthal van Defensie aan te kopen en mogelijk uit te breiden. Om dit te realiseren hebben de bouwers in de drie kernen een stichting opgericht die inmiddels de nodige stappen gezet hebben om de bouw van carnavalswagens voor volgend jaar zeker te stellen.

De realisatie van een centrale bouwhal is niet altijd vlekkeloos verlopen. In 2005 werd de vraag gesteld of een centrale bouwplaats realiteit zou worden. Als het aan de Carnavals Organisatie Raamsdonksveer (C.O.R.) lag wel. De eerste stappen zijn gezet om de haalbaarheid te onderzoeken voor het realiseren van een eigen centrale bouwplaats met opslag faciliteiten. Een toezegging van het College van Burgemeester en Wethouders om, zodra de gemeente grond beschikbaar heeft, een voorstel aan de Raad van de gemeente Raamsdonk te doen om aan de C.O.R. een perceel grond in erfpacht te geven, is in ons bezit.

Hoe belangrijk het realiseren van deze wens was werd dan ook duidelijk toen de verenigingen pas op woensdag 28 december hun wagens en materialen in de tijdelijk verworven hal konden binnen rijden. Maanden van zoeken, tientallen gesprekken en telefoontjes, besprekingen met de gemeente, actie voeren op het gemeentehuis en veel publiciteit in de media leverde uiteindelijk op zaterdag voor Kerstmis het verlossende goede nieuws op dat er gebouwd kon worden.

De reddende engel

De Nederlandse ondernemer Dorrepaal, woonachtig in het Belgische Oud-Turnhout had aan de Bliek 16 een bedrijfshal leeg staan. Zijn echtgenote hoorde in het programma van Omroep Brabant dat de noodklokken werden geluid over het Veerse carnaval. Zij verzoekt haar echtgenoot de helpende hand te bieden aan het Veerse carnaval. De hal wordt beschikbaar gesteld en een bevriende relatie van de eigenaar  Gebr. Van der Borst b.v. uit Etten-Leur  werd bereid gevonden de ontbrekende financiële middelen beschikbaar te stellen. Op dinsdagochtend 27 december 1995 worden om 11.00 uur de afspraken bekrachtigd en de sleutels overhandigd, het bouwen kon beginnen.

Nieuwbouw

Op 29-01-2006 is het dan zo ver de feestelijke opening van de bouwhal.

Hiermee is een einde gekomen aan een al  jaren voortslepend probleem. De C.O.R. heeft zich vele jaren (1992-2001) ingezet om een centrale bouwhal gerealiseerd te krijgen voor de wagenbouwers. Dit bleek telkenmale politiek niet haalbaar. In 2001 hebben enkele personen het initiatief van de C.O.R. overgenomen en de Stichting Boouwhal opgericht met als doel het realiseren van een centrale bouwhal voor het bouwen van carnavalswagens voor de verenigingen uit de drie kernen, Raamsdonk, Geertruidenberg en Raamsdonksveer.

De bestuursleden van de Stichting Bouwhal zijn: J.N. Verschure, voorzitter, H.C. van den Hout, penningmeester, C.S.M. van Biesen, secretaris, C,J,H, Verkolf, lid en W. Zijlmans, beheerder.

De stichting bouwhal heeft voor de uitvoering en financiering van dit project De Pontonnier B.V, opgericht, die hiervoor naast het aangaan van een hypothecaire lening, certificaten van aandelen heeft uitgegeven van € 500 per aandeel.

Op zaterdag 26 november 2006 is de bouwhal door de bouwers van de carnavalswagens in gebruik genomen.

Bouwproject jeugd

Samen met de Verenigde Ondernemers Geertuidenberg (VOG) en de C.O.R. heeft de werkgroep samenwerking onderwijs en techniek gemeente Geertuidenberg in 2007 m.b.t. techniek een carnavalsactiviteit georganiseerd, het bouwen van een boot.

Aan het bouwen van deze boot hebben leerlingen van de Radonkel, de Peuzelaer en de Vonder aan meegewerkt. Deze activiteit sloot mooiu aan bij het carnavalsproject waar de groepen 6 van diverse basisscholen in het Faantelaand elk jaar aan mee doen : “Wai gieten ut d’r mee DE PAPLEEPUL in”. De kinderen werden bijgestaan met adviezen en de voorbereidingen door Wim Zijlmans, Jan en Freek.

Vervolg Bouwproject jeugd, 2011

Dré Schneider de initiatiefnemer van het jeugdbouwproject is samen met Coen van Wanrooij een project opgestart om de jeugd permanent aan het bouwen te krijgen om voldoende aanwas voor de toekomst te waarborgen.Via een verzoek aan de Vrienden van het Veerse Carnaval is een financiele bijdrage gerealiseerd om de plaats in de bouwhal te bekostigen. Voor dit project komt jeugd in aanmerking van 8 t/m 16 jaar. De bouwclubjes kunnen uit al de drie kernen komen en mogen gedurende twee jaar van dit project gebruik maken. De enige voorwqaarde is dat zij deelnemen aan de Faantelaandse optocht. Inmiddels hebben drie verenigingen deelgenomen: C.V. de Bokkenollers, C.V. de VissePisse en C.V. de Schrijvertjes. Met dank aan de hulp van de verenigingen, C.V. de Faant, C.V. Tjop Tjop, de Laoileeuwkes en C.V. d’n Harlekain.