oorsprong - carnavalsmis

op .

De Carnavalsmis,

De eerste carnavalsmis is gehouden in 1995. Prins Hannes dun Irste was in die tijd de leutvorst van ut Faantelaand. De muzikale ondersteuning van de viering werd verzorgd door Koninklijke Harmonie “De Eendracht” en het “Faantekoor”. Dit koor bestond in die tijd nog voornamelijk uit leden van jongerenkoor Figaro en leden van de Carnavalsvereningen De Faant, De Reutefleutes en de Leuthappers. Helaas is niet duidelijk op wiens initiatief de carnavalsmis ontstaan is, maar het is vanaf het begin af aan een geslaagd onderdeel geworden van het Veerse Carnaval. In de eerste jaren werd de preek, ook wel toespraak of kletspraotje genoemd, nog gedaan door de voorganger van de viering. Vanaf 1999 is het een vaste traditie dat de prins deze taak op zich neemt. Voor iedere prins is dit een uitdaging en ook een zeer spannende maar ook indrukwekkende gebeurtenis, waarop hij zich terdege voorbereid.
Overigens is bekend dat Prins Bert d’n Irste al ver voor het bestaan van de Carnavalsmis op uitnodiging van Pastoor W. van Gool, al eens de preek heeft verzorgd tijdens de mis op de zondag van carnaval.

De eerste jaren werd de carnavalsmis gehouden op zondagochtend, maar mede door de opbouw van de carnavalswagens in verband met de optocht is er later voor gekozen om de mis te verplaatsen naar de zaterdagavond. Dit had wel tot gevolg dat er soms mensen in de kerk zaten die al behoorlijk in de stemming waren, omdat ze die middag een voorproefje op het carnavalsfeest genomen hadden. Dit neemt niet weg dat de carnavalsmis, zeker in vroegere jaren, erg goed bezocht werd. Helaas is, net als bij het gewone kerkbezoek, ook de belangstelling voor de mis minder geworden, maar een feit is dat de traditie nog steeds door een flinke groep mensen in ere gehouden wordt.

Vanaf 2006 is de muzikale invulling van de viering in handen van een wisselende groep muzikanten, verenigd onder de naam “Van Alles Wè” met zang van een grote groep carnavalsvierders uit ut Veer. De muzikale leiding is sinds die tijd volledig in handen van Harry van Avendonk. In het jaar dat Harry prins van ut Faantelaand was, werd deze taak overgenomen door Quirinus Leijten. Hoewel het tijdens de voorafgaande repetitieavonden wel eens spannend kan worden of er voldoende muzikanten en zangers zijn, tijdens de viering zelf blijkt de bezetting altijd enorm mee te vallen en de stemming zit er altijd optimaal in.

Overigens is de organisatie van de Carnavalsmis in handen van een kleine groep mensen. De viering wordt altijd samengesteld door de voorganger, die hierbij assistentie krijgt van Yvonne Uitdehaag-De Meijer. In overleg met Harry van Avendonk wordt dan bekeken welke (carnavals-)liederen passen in de viering en in welke volgorde ze gespeeld gaan worden. Yvonne zorgt ook voor de samenstelling van het misboekje en de verdeling van bijzondere taken tijdens de viering. Hans Leijten zorgt als koster altijd voor de kerk. Onder zijn leiding wordt op zaterdagochtend de kerk versierd. Hiervoor mag men gebruik maken van de ballonnen die op vrijdag nog het decor vormen in de hal van het gemeentehuis tijdens de opening van Carnaval. Na afloop van de caranavalsmis mogen de kinderen (en volwassenen)  de ballonnen mee naar huis nemen.

De carnavalsmis is een feestelijke gebeurtenis maar ook een bijzondere moment van bezinning in de tijd waarin iedereen zijn zorgen opzij zet. Het is een vaste traditie dat tijdens de viering ook stilgestaan wordt bij de carnavalsvierders die er niet meer zijn. Tijdens de voorbede worden altijd de namen genoemd van alle overleden leden van de carnavalsverenigingen en we kunnen wel vaststellen dat dit na bijna dertig jaar een indrukwekkende lijst is geworden. Het is niet voor niets ook altijd bijzonder stil in de kerk als deze lijst wordt voorgelezen.

Sinds een aantal jaren hebben de leutvorsten van ut Faantelaand aan de carnavalsmis een nieuwe traditie gekoppeld die door veel mensen erg gewaardeerd wordt. Samen met de volledige raad en in de meeste gevallen ook met de Jeugdprins en Prinses en een kleine afvaardiging van de jeugdraad zijn zij aanwezig bij de uitreiking van het Askruisje op woensdagavond na carnaval. Op deze manier wordt de kerkelijke achtergrond van het carnavalsfeest nog eens extra bevestigd.