Oorsprong - Grand gala du Faant

op .

Na 10 jaar sauwelen wordt er in 1986 geen sauwelavond georganiseerd.

Reden is dat bijna alle Veerse sauwelaars bij de COR gemeld hebben dat jaar niet te kunnen deelnemen.

Het jaar daarop (1987) organiseert in plaats van sauwelavond een Grand Gala du Faant, een zgn. bonte avond met korte sauwels, liedjes, playback of voordrachtjes.

Voor de beste deelnemer wort een publieksprijs beschikbaar gesteld.