1985 - 1986 Bestuur Samenstelling

op .

Bestuur samenstelling 1985 – 1986

Sander den Boer -Voorzitter

Jo Kuijpers-Luijbregts - Secretaresse

Toine Broeren - Penningmeester

Ton van der Goes - Vicevoorzitter

Nelleke Verschuren-van Seters -2e Secretaresse

Jan Hopmans - 2e Penningm.

Bert Quirijnen

Sjaak van den Kieboom

Ton Geul

Hans Wijnants